Smarta Tjänster

Här har vi samlat de tjänster som kan vara till nytta för dig som vill få bättre koll på ditt företag och utveckla det. Tjänster för dig som vill komma lite längre i ditt företagande helt enkelt.

Provbokslut/skatteplanering

För dig som vill ha möjlighet att påverka innan det är för sent. Möte med genomgång hur resultatet ser ut inklusive diskussion kring hantering av skatt och resultatregleringsmöjligheter.

Resultatbudget

Konsult skickar ut förberedande frågor sedan har ni ett möte för att gå igenom budgeten och efteråt får ni en rapport innehållande budgeten med kommentarer.

Likviditetsbudget

Konsult skickar ut förberedande frågor sedan har ni ett möte för att gå igenom budgeten och efteråt får ni en rapport innehållande budgeten med kommentarer. Förutsätter att det finns en resultatbudget att utgå ifrån.

Likviditetsprognos

Görs på kortare tidshorisont än en likviditetsbudget som oftast är på ett helt år. Prognosen utgår från det som finns obetalt just nu plus det som finns kännedom om. Vanligtvis sträcker sig prognosen över 3-4 månader.

Investering

Går du och funderar på att göra en investering i en ny maskin, fastighet, företag eller liknande så är detta en bra tjänst för dig. Först börjar vi med ett möte där du får berätta om din tanke och även svara på frågor kring olika kostnader, risker, kapitalbehov m.m. Sedan sätter konsulten ihop en rapport innehållande en kalkyl med kommentarer och krävs finansiering från bank så kan konsulten följa med på bankmötet och förklara kalkylen.

Smart Redovisning Halvår

Denna tjänsten är för dig som är intresserad av dina siffror och vill få ut mer. Förutom två möten per år ingår följande:

·       Hjälp att få ut så mycket som möjligt av dina siffror genom att ha rätt kontoplan, kostnadsställen och projekt

·       Tillgång till hela Smart Redovisning på Olsson & Lugns hemsida

·       Uppföljning på nyckeltal som är relevanta för ditt företag

Smart Redovisning Kvartal

Denna tjänsten är för dig som är intresserad av dina siffror och vill få ut mer. Följande ingår:

·       Hjälp att få ut så mycket som möjligt av dina siffror genom att ha rätt kontoplan, kostnadsställen och projekt

·       Tillgång till hela Smart Redovisning på Olsson & Lugns hemsida

·       Uppföljning på nyckeltal som är relevanta för ditt företag

·       Möte med konsult 4 gånger per år där du får hjälp att följa upp och tolka dina siffror och nyckeltal

Smart Redovisning Månad

Denna tjänsten är för dig som är intresserad av dina siffror och vill få ut mer. Följande ingår:

·       Hjälp att få ut så mycket som möjligt av dina siffror genom att ha rätt kontoplan, kostnadsställen och projekt

·       Tillgång till hela Smart Redovisning på Olsson & Lugns hemsida

·       Uppföljning på nyckeltal som är relevanta för ditt företag

·       Möte med konsult 12 gånger per år där du får hjälp att följa upp och tolka dina siffror och nyckeltal

Smart Årsrapport

Om du har flera företag så är detta en bra tjänst för att få överblick över alla verksamheter vid ett visst datum. Du får en rapport som visar den sammanlagda balans- och resultaträkningen justerat för interna mellanhavanden. I rapporten finns också ett antal nyckeltal med kommentarer och slutsatser. Psst.. bankerna är extra förtjusta i denna rapporten.

Jag är intresserad av era tjänster och vill ha en kostnadsfri offert!

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Namn *
Namn