Bolagsbildning

Vi startar ett aktiebolag åt dig. Vi hjälper till med allt som behövs för att komma igång med ditt nya företag.

Läs mer om våra övriga tjänster.

Budget

Ett par månader innan räkenskapsåret är slut gör vi tillsammans en resultatbudget för nästkommande år. Denna följs sedan upp mot resultatet efter ett halvår och sedan i samband med bokslutet. Naturligtvis kan vi även följa upp månadsvis.
En likviditetsbudget kan upprättas för hela året på samma sätt som resultatbudgeten. Men kan även vara bra att upprätta inför ett bankmöte eller en investering.

Läs mer om ekonomistyrning.

Deklaration aktiebolag

Vi upprättar aktiebolagets deklaration och ser till att den kommer till Skatteverket i tid. Vi går tillsammans igenom eventuella ställningstaganden och resultatfördelningsmöjligheter.

Läs mer om årsavslut.

Deklaration enskild firma

För dig som har en enskild firma upprättar vi hela din privata deklaration med samtliga bilagor för företaget som måste lämnas in. Vi ser till att den kommer in i tid till Skatteverket. Vi går tillsammans igenom eventuella ställningstaganden och resultatfördelningsmöjligheter.

Läs mer om årsavslut.

Fakturering

Vi upprättar dina kundfakturor, postar/mailar dom och kontrollerar betalningar. Vid behov skickar vi påminnelser och sköter kravhantering.

Om du själv vill fakturera så kan du välja till att vi endast kontrollerar betalningar, hanterar påminnelser och krav.

Läs mer om våra bokföringstjänster.

Förenklat årsbokslut

För dig som har enskild firma och följer det förenklade regelverket (K1). De företag som kan använda sig av K1-regelverket är de som normalt inte har en nettoomsättning som överstiger 3 miljoner kr per år.

Vi upprättar ett förenklat årsbokslut och träffas sedan och går igenom siffrorna tillsammans.
Det förenklade årsbokslutet kan vi göra på plats ute hos dig eller så gör vi det hos oss.

Läs mer om årsavslut.

 

Företagsutvecklare

Har du ett mindre företag och känner att du inte vill ha en hel styrelse så kan vi istället erbjuda en företagsutvecklare. Denne fungerar som ett bollplank och rådgivare. Det vanliga är att vi först träffas för en nulägesanalys och lägger upp riktlinjerna för samarbetet. Ofta träffas vi två-fyra gånger per år. Här kan du få ett objektivt öga på ditt företag som kan se saker utifrån och komma med nya idéer och tankar. Vi kan även hjälpa till att identifiera affärer som går bra och de som går mindre bra och därifrån utveckla företaget i rätt riktning.

Läs mer om företagsutveckling.

Hyr en ekonom

Denna tjänst kan passa bra för lite större företag. Istället för att anställa en ekonom själv och bekosta utbildningar, stå för sjukskrivningsrisk m.m. så hyr du en av oss. Genom att göra det får du en ekonom som vidareutbildas kontinuerligt, som har erfarenhet från många olika företag och som är van att arbeta effektivt. Det går bra att använda tjänsten oavsett om du behöver hjälp 1dag/ vecka eller på heltid.

Läs mer om våra övriga tjänster.

Kalkyl

Vi hjälper dig att upprätta en kalkyl inför t.ex. en investering. Vi kan också ta fram rätt underlag till banken och följa med på ett bankmöte och förklara siffrorna tillsammans med dig.

Läs mer om ekonomistyrning.

Leverantörsfakturor

Vi bokför in dina leverantörsfakturor. Arbetet utförs antingen på plats hos dig eller hos oss. Du kan välja på att lämna in dom till oss, skicka dom eller lämna dom på skrivbordet hos dig. Eller så scannar du in dom direkt i bokföringsprogrammet och vi bokför dom. Naturligtvis arbetar vi även med fakturascanning. Då går dina fakturor direkt till en scanningscentral som sprättar, scannar och tolkar fakturan. Detta underlättar din administration och du kan lägga tid på det som gör att du tjänar pengar istället. Bokföring av leverantörsfakturor sker så ofta du bestämmer, t.ex. en gång i veckan eller en gång var 14:e dag.

När det gäller betalningar av leverantörsfakturor finns det några olika alternativ. Antingen betalar du dom innan vi får dom eller så skickar du eller vi betalfil direkt från bokföringsprogrammet till banken. Om fakturorna kommer via en scanningscentral eller om vi öppnar posten direkt så använder vi oss av en attestfunktion i bokföringsprogrammet. Där attesterar du fakturorna direkt i mobilen innan vi betalar.

Läs mer om våra bokföringstjänster.

Löpande bokföring

Vi sköter din bokföring som du vill ha den. Antingen utför vi arbetet hos dig eller hos oss. Du kan välja på att lämna in/ skicka papper, skanna in direkt i bokföringsprogrammet eller lämna dom på skrivbordet hos dig så tar vi hand om resten. Detta gör vi månadsvis eller kvartalsvis beroende på din momsperiod och hur du vill ha det.

I tjänsten ingår även avstämning av de balanskonton som är relevanta löpande under året, hantering av anläggningsregister, periodiseringar och en rapport med kommentarer kring resultatet.

Läs mer om våra bokföringstjänster.

Preliminärdeklaration

Vi gör preliminärdeklaration för din enskilda firma eller ditt aktiebolag. Det kan behövas om du t.ex. kommer göra ett mycket bättre resultat än tidigare och inte vill betala för mycket restskatt.

Läs mer om våra övriga tjänster.

Privat deklaration för dig med aktiebolag

För dig som är delägare i ett fåmansbolag så ska du varje år lämna in en s.k. K10-blankett där du anger hur mycket sparad utdelning du har och om du tagit utdelning under året. Vi gör denna åt dig och sedan lämnar du med den med din privata deklaration när du lämnar den till Skatteverket.

Psst... vi kan även göra hela din privata deklaration så slipper du tänka på det.

Läs mer om årsavslut.

Provbokslut

Ett provbokslut upprättas ett par månader innan räkenskapsåret är slut. Då utgår vi från de månader som är bokförda och simulerar de som saknas plus allt som vanligtvis görs i bokslutet. Vi går tillsammans igenom provbokslutet och får fram ett preliminärt resultat. Detta resultat kan sedan stå till grund för att vidta åtgärder i tid innan det är för sent. Det är alltid bra att ligga steget före och veta innan året är slut ungefär var resultatet kommer landa.

Läs mer om ekonomistyrning.

Skattedeklaration

Vi deklarerar moms, arbetsgivaravgift och avdragen skatt till Skatteverket och räknar ut hur mycket som ska betalas eller hur mycket det är att få tillbaka. Detta rapporteras sedan till dig.

Behöver det lämnas periodisk sammanställning vid försäljning till andra EU-länder så sköter vi det också.

Läs mer om våra bokföringstjänster.

Smart Redovisning

Denna tjänst hjälper dig att förstå dina siffror och få största möjliga nytta av bokföringen. Vi börjar med ett möte där vi går igenom vad du vill få ut av din redovisning och vad som är viktigt att följa upp. Sedan lägger vi in inställningar i bokföringsprogrammet som matchar de krav du har på redovisningen. Två, fyra eller tolv gånger per år följer vi tillsammans upp hur företaget går. Vilka verksamhetsgrenar och projekt som går bra respektive mindre bra. Uppföljningen kan ske antingen via rapporter från oss eller genom ett möte där vi går igenom hur det ser ut.

Du får också tillgång till en inloggning här på hemsidan där du på ett smidigt och överskådligt sätt kan följa hur företaget går månad för månad. Du kan analysera och följa viktiga nyckeltal. Dessutom kan vi skräddarsy rapporter till dig så du snabbt får en överblick över det som är viktigt i just ditt företag.

Denna tjänst fungerar lika bra oavsett om du gör bokföringen själv eller om vi gör den åt dig.

Läs mer om ekonomistyrning.

Smart Styrelse

En smart styrelse anpassas efter just dina behov. Det behöver inte vara en "riktig", beslutande styrelse utan du kanske behöver några att bolla idéer med.

Behöver du få in en ny styrelseledamot i ditt bolag? Tillsammans pratar vi igenom vilken sorts personlighet och erfarenhet som saknas i styrelsen och därefter väljer vi ut en lämplig person som kan passa i rollen.

Eller så vill du ha en smart styrelse som fungerar som rådgivare och bollplank i en enskild firma eller i ett bolag. Vi hjälper även till att sätta samman styrelser, både formella och informella ifall du inte tidigare haft detta.

Läs mer om företagsutveckling.

Smart Årsrapport

Detta är en rapport som visar en sammanställning över flera företag vid ett visst datum.

T.ex. så kan det finnas ett aktiebolag med bokslutsdatum i maj som har två delägare som i sin tur har varsin enskild firma med kalenderår. Detta gör det svårt att få en överblick över hur verksamheterna egentligen går.

Då kan vår tjänst Smart Årsrapport vara ett bra verktyg. Årsrapporten ger en överblick över hela ”koncernen” vid ett visst datum.

Den består av en rapport som innehåller information om verksamheten i de företag som ingår i ”koncernen”. Den innehåller också balans och resultatrapporter både på de enskilda företagen och på koncernnivån där vi också tagit bort alla affärer som sker mellan bolagen.

Förutom detta så innehåller den även några viktiga nyckeltal och slutsatser som går att dra av dessa. Från år två och framåt innehåller den även en jämförelse mellan åren på balansrapporter, resultatrapporter och nyckeltal.

Denna rapport är särskilt uppskattad av styrelser och banker.

Läs mer om våra övriga tjänster.

Uppstart enskild firma

Vi hjälper dig med skatte- och avgiftsanmälan och informerar dig om det som är viktigt att tänka på.

Läs mer om våra övriga tjänster.

Årsbokslut

För dig som har enskild firma och följer reglerna för K2 Årsbokslut.

Vi upprättar ett bokslut och träffas sedan för att gå igenom siffrorna tillsammans. Under genomgången kollar vi även på några viktiga nyckeltal. Vi diskuterar även resultatregleringsmöjligheter och hur det kommer påverka skatten.
Årsbokslutet görs antingen på plats ute hos dig eller på kontoret hos oss.

Läs mer om årsavslut.

Årsredovisning

Vi upprättar ditt årsbokslut med tillhörande årsredovisning. När årsredovisningen är klar går vi igenom alla siffror och nyckeltal tillsammans. Årsredovisningen kan upprättas på plats ute hos dig eller på vårt kontor.

För dig som har revisor som ska granska årsredovisningen så kan vi sköta överlämning och kommunikation med denne.

Läs mer om årsavslut.