Smart Redovisning

Denna tjänst hjälper dig att lägga upp redovisningen så du kan få största möjliga nytta av den. Vi börjar med ett möte där vi går igenom vad du vill få ut av din redovisning och vad som är viktigt att följa upp. Sedan lägger vi in inställningar i bokföringsprogrammet som matchar de krav du har på redovisningen. Två till fyra gånger per år följer vi tillsammans upp hur företaget går. Vilka verksamhetsgrenar och projekt som går bra respektive mindre bra. Uppföljningen kan ske antingen via rapporter från oss eller genom ett möte där vi går igenom hur det ser ut.

Denna tjänst fungerar lika bra oavsett om du gör bokföringen själv eller om vi gör den åt dig.

Läs mer om ekonomistyrning.