Redovisning

Bokföring

Vi är flexibla och jobbar med din redovisning på dina villkor. Vi kommer ut till dig och ditt företag och sköter den löpande bokföringen, betalningar m.m. eller så lämnar du alla underlag till oss.

 

Lön

Har du anställda så kan vi hjälpa dig med lönerna och all rapportering som måste göras.

Årsavslut

Oavsett om du har enskild firma eller aktiebolag så hjälper vi dig att avsluta året på ett korrekt sätt och ser till att din deklaration kommer in till Skatteverket i tid. Vi åker gärna ut till dig på plats och gör årsavslutet!