Provbokslut

Ett provbokslut upprättas ett par månader innan räkenskapsåret är slut. Då utgår vi från de månader som är bokförda och simulerar de som saknas plus allt som vanligtvis görs i bokslutet. Vi går tillsammans igenom provbokslutet och får fram ett preliminärt resultat. Detta resultat kan sedan stå till grund för att vidta åtgärder i tid innan det är för sent. Det är alltid bra att ligga steget före och veta innan året är slut ungefär var resultatet kommer landa.

Läs mer om ekonomistyrning.