Olsson & Lugns Avdragsskola del 1

Vi får många frågor av er företagare om vad som är avdragsgillt och inte. Därför har vi satt ihop lite information kring detta som vi hoppas ska hjälpa er att lättare veta vad som gäller.

 Grunden till vad som är avdragsgilla kostnader och inte hittas i Inkomstskattelagen.

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster ska dras av som kostnad. Ränteutgifter och kapitalförluster ska dras av även om de inte är sådana utgifter
— IL 1999:1229 §1 kap 16

 

Det betyder alltså att varje utgift företaget har (förutom ränteutgifter och kapitalförluster) ska ha som syfte att bibehålla eller öka inkomster.

Kostnaderna måste höra till de inkomster som företaget har och en bra vägledning här är SNI koderna som talar om vilken verksamhet företaget har.

 

Exempel

Om Olsson & Lugn köper in faktaböcker som handlar om hur man på bästa sätt bygger en egen solcellsanläggning så är det alltså inte en avdragsgill kostnad för oss. Köper vi däremot in böcker som handlar om skatterätt eller momslagen så är det en avdragsgill kostnad då vi behöver besitta kunskaper kring detta för att kunna sälja våra tjänster och därmed öka eller bibehålla våra inkomster.

 

chris-lawton-236416-unsplash.jpg

Jag vet att det är flera av er som läser detta som är kreativa och nu sitter och argumenterar för er själva att om Olsson & Lugn har kunder som bygger solcellsanläggningar så erbjuder ju dom en ännu bättre tjänst om de har kunskap kring det som kunden jobbar med och därmed borde även de böckerna vara avdragsgilla.

 

Så här funkar det

Som företag finns i grunden lagen att förhålla sig till och i fallet ovan är det att kostnader är avdragsgilla om de verkar för att bibehålla eller öka inkomsterna. Detta är ju inte speciellt vägledande. Då återstår att vända sig till förarbeten, rättspraxis, Skatteverkets allmänna råd och doktrinen för att få vägledning. Finns det inga rättsfall m.m. som behandlar liknande fall, dvs. att ett företag köper faktaböcker som indirekt har med verksamheten att göra så måste sunt förnuft användas.

Här är min rekommendation att inte vara ute och slira för mycket. Titta på det med en utomståendes ögon. Känns det rimligt eller känns det som ett påhittat argument för att kunna dra av lite mer saker i företaget? Bättre att lägga tiden på att utveckla företaget och dra in pengar än på att komma på halvbra argument för att kunna dra av en kostnad på 1000 kr.

Rent praktiskt så leker vi med tanken att vi efter genomläsning av vägledande dokument och diskussioner kommer fram till att det är rätt att dra av kostnaden för solcellsböckerna. Sen går det en tid och skatteverket kommer ut på revision. De är av en annan uppfattning och tycker inte att dessa kostnader hör till att bibehålla eller öka våra intäkter. Då har vi två val. Antingen vika oss och gå med på Skatteverkets linje vilket vanligen innebär skattetillägg om det inte är grövre saker. Håller vi fast vid vår åsikt så kan vi välja att pröva fallet i domstol och se hur det går. Samma sak kan ju också inträffa om skatteverket t.ex. har en fråga på momsen och begär in underlag från oss.

 

Sammanfattningsvis

Råder det osäkerhet är det alltså bäst att ta på sig de objektiva glasögonen och resonera sig fram till vad som verkar rimligt. Sedan är det alltid bra att dokumentera hur man tänkt och varför man gjort som man gjort då det är svårt att komma ihåg ifall det skulle gå några år emellan.

Vi på Olsson & Lugn hjälper gärna dig som kund att resonera kring detta och kan självklart använda vår erfarenhet och kunnande, men viktigt att veta är att det alltid är du som företagare som är ansvarig för din bokföring.

Nu har vi gått igenom lite övergripande vad som är avdragsgilla kostnader i ditt företag och hur du ska tänka. I nästa del av vår avdragsskola vänder vi på steken och går igenom vad som inte är avdragsgillt.